#2 Jaka jest różnica między napięciem i natężeniem prądu?

wpis w: Kurs elektroniki | 0

To ważne, aby już na początku swojej przygody z elektroniką wiedzieć i rozumieć czym jest napięcie, a czym natężenie prądu. Mam nadzieję, że pomoże Wam poniższy film:

************************************************************************

Napięcie to różnica potencjałów przy której dla przesunięcia w obwodzie ładunku elektrycznego o wartości 1C (kulomba) prąd elektryczny wykona pracę 1J (dżula). Zwykle oznaczamy je literą U, jednostką jest volt (V). Napięcie najłatwiej wyobrazić sobie jako ciśnienie wody w kranie.

Prąd zacznie płynąć, gdy połączymy ze sobą bieguny baterii czy akumulatora tworząc obwód zamknięty.

Natężenie prądu (zwane potocznie prądem) to stosunek ładunku elektrycznego jaki przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w ciągu pewnego czasu do tego czasu. Oznaczamy je literą I, jednostką jest A (amper). Natężenie prądu najłatwiej wyobrazić sobie jako przepływ wody przez kran w określonym czasie.

Wyróżniamy 3 zasadnicze rodzaje prądu:

  • prąd stały – stała wartość natężenia i kierunek przepływu, większość układów elektrycznych zasilana jest prądem stałym, źródłem prądu stałego może być np. bateria lub akumulator;
  • prąd zmienny – wartość natężenia zmienia się w czasie;
  • prąd przemienny – szczególny przypadek prądu zmiennego, jego wartości chwilowe ulegają zmianom w powtarzalny okresowo sposób z określoną częstotliwością, wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne, jeśli jakieś urządzenie podłączymy do gniazdka elektrycznego, to popłynie przez nie prąd przemienny;

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *