#3 Operacje bitowe

wpis w: Kurs programowania | 0

Operacje bitowe:

  • operacja sumy (alternatywy) bitowej OR (|)

wynik jest równy 1 jeśli chociaż jeden z argumentów miał wartość 1

 

 

 

  • operacja iloczynu bitowego AND (&)

wynik jest równy  jeśli oba argumenty miały wartość 1

 

 

 

  • operacja sumy wyłączającej (alternatywa rozłączna) XOR (^)

wynik jest równy 1 jeśli oba argumenty są różne

 

 

 

  • operacja negacji NOT (~)

wynik jest przeciwny do argumentu

 

 

  • przesunięcie bitowe

w lewo <<

w prawo >>

przesuwać możemy o tyle ile mamy dostępnych bitów, jeśli przesuniemy o więcej miejsc w efekcie uzyskamy 0

przesunięcie argumentu o 0 miejsc powoduje że dany argument się nie przesunie

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *