#3 Operacje bitowe

wpis w: Kurs programowania | 0

Operacje bitowe: operacja sumy (alternatywy) bitowej OR (|) wynik jest równy 1 jeśli chociaż jeden z argumentów miał wartość 1       operacja iloczynu bitowego AND (&) wynik jest równy  jeśli oba argumenty miały wartość 1       … Continued